Opłaty

Czesne wynosi 680 zł., w przypadku rodzeństwa 10% znizki. Podczas zgłoszonej nieobecnośi dziecka, dzienna stawka żywieniowa zostaje zwracana.

W ramach czesnego:

 • całodzienna opieka pedagogiczna,
 • 4 nie limitowane posiłki (w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka zwracamy stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności),
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia ruchowe,
 • 2 razy w tygodniu angielski po 30 min. metodą Helen Doron,
 • 2 razy w tygodniu rytmika
 • 1 raz w tygodniu taniec
 • 1 raz w tygodniu gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • atrakcje w przedszkolu (przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi),
 • przesiewowe badania logopedyczne,
 • badania psychologiczne,
 • zajęcia teatralne.