Program

Program realizowany w przedszkolu zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój pod względem umysłowym, społeczno-moralnym, fizycznym, technicznym i muzycznym. Jeżeli chcecie Państwo aby Wasze pociechy dobrze się rozwijały, były radosne, bez stresów, pełne optymizmu i miały dobry start do szkoły nie zwlekajcie z decyzją. Przyjeżdżajcie ze Swoim smykiem do „Smyka”.

Realizujemy podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (  Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. ) i w przepisach wydanych na jej podstawie.

Przedszkole pracuje w oparciu o program „Moje Przedszkole” wydawnictwa MAC oraz program ,,Zanim zostaniesz pierwszakiem wydawnictwa WSIP, a także Dziecięca Matematyka” profesor Edyty Gruszczy-Kolczyńskiej.

Celem metody Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej autorki programu „Dziecięca Matematyka” jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wspomagania dzieci w rozwoju umysłowym. Efektywność wspomagania rozwoju, a także wyniki edukacji matematycznej zależą od dopasowania treści kształcenia do możliwości intelektualnych dzieci. Jest to program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.

Programy nauczania przedszkolnego „Moje przedszkole”, oraz  ,,Zanim zostaniesz pierwszakiem” , zawierają treści zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN.

Treści zawarte w programie uwzględniają najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej.

Zawiera opis działań, dzięki którym dziecko otrzyma wsparcie w nabywaniu wiadomości, umiejętności i sprawności niezbędnych do prawidłowego kształtowania osobowości oraz funkcjonowania w środowisku.

Realizacja prezentowanych w programie treści kształcenia zapewni dziecku doskonałe przygotowanie do wymagań współczesności i edukacji w klasie pierwszej szkoły podstawowej.